ارور کولرگازی مک کوی AC

ارور کولر گازی مک کوی McQuay AC E1=خطای فشار پایین کمپرسور ۲ (low pressure) E2=خطای فشار بالای کمپرسور ۲ (high pressure) E3=اورلود کمپرسور ۲ E4=خطای سنسور پایپ کویل ۲ E5=خطای دمای اب سیستم ۲ F2=خطای سنسور پایپ کویل ۱ F4=خطای سنسور محیطی دمای برگشت هوا E11 F6=خطای ارتباطی F9=نشت گاز کمپرسور ۱ FE=نشت گاز کمپرسور ۲ H1=اورلد کمپرسور ۲ H4=خطای فشار زیاد کمپرسور ۱ L1=خطای فشار کم کمپرسور ۱ L3=دمای اب ورودی خیلی کم هست یا خیلی زیاد هست L4=خطای سوییچ جریان اب L5=خطای دمای اب سیستم

ادامه مطلب »
ali ebadiani 11 اردیبهشت 1400 0 دیدگاه