ارور کولر گازی مک کوی McQuay AC
E1=خطای فشار پایین کمپرسور ۲ (low pressure)
E2=خطای فشار بالای کمپرسور ۲ (high pressure)
E3=اورلود کمپرسور ۲

ارور کد خطا

ارور کد خطا
تعمیر نصب قطعات سرویس فروش
رفع ارور دستگاه

E4=خطای سنسور پایپ کویل ۲
E5=خطای دمای اب سیستم ۲
F2=خطای سنسور پایپ کویل ۱
F4=خطای سنسور محیطی دمای برگشت هوا
E11

F6=خطای ارتباطی
F9=نشت گاز کمپرسور ۱
FE=نشت گاز کمپرسور ۲

H1=اورلد کمپرسور ۲
H4=خطای فشار زیاد کمپرسور ۱

L1=خطای فشار کم کمپرسور ۱
L3=دمای اب ورودی خیلی کم هست یا خیلی زیاد هست
L4=خطای سوییچ جریان اب
L5=خطای دمای اب سیستم

Call Now Buttonسوال بپرسید