ارور کولر گازی مدیا Midea AC
#ارورهایکولرگازیمدیاایستاده_مدل_GIANT_E60R

Midea Floor Stand

E1, E2, E3, E4=سنسور دما یونیت داخلی یا قطع هست یا اتصال کوتاه

E6=محافظ یونیت خارجی عمل کرده است

P4= دمای اواپراتور دستگاه داخلی خیلی کم یا زیاد هست ، در نتیجه کمپرسور خاموش میش

ارور کولرگازی ولوازم خانگی

ارور کولرگازی ولوازم خانگی

ود توسط برد کنترل

P5=دمای کندانسور یونیت خارجی خیلی زیاد هست .و کمپرسور خاموش خواهد شد برای جلوگیری از اسیب دیدن

P9=تنظیم کنترل هوای گرم و حفاظت عمل دیفراست از کار افتاده است .

Call Now Buttonسوال بپرسید