ارور
ارور کولرگازی گالانز ایستاده

ارور کولر گازی ایستاده گالانز
گالانز
F1=خطای محافظ فازها
F2=خطای محافظ فاز ها
F3=خطای محافظ ولتاژ زیاد
F4=خطای محافظ ولتاژ کم
F5=خطای گرمای زیاد
F6=خطای اورلد
F7=خطای سنسور یونیت بیرونی
F8=خطای محافظ ضد یخزدگی
F9=خطای یخزدایی
F10=گرمایش الکتریکی
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
ارور کولر گازی اسپلیت گالانز GALANZ Wall maunted
F6=FF06=خطای موتور PG
F7=FF07=سنسور دمای یونیت داخلی
F8=FF08=سنسور پایپ یونیت داخلی
F9=FF09=سنسور پایپ یونیت خارجی

ali ebadiani 14 اردیبهشت 1400 0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.