تعمیرونصب وسرویس کولرگازی

گروه فنی امداد سرویس ارائه دهنده انواع خدمات تعمیرات تخصصی کولرهای گازی،شارژ گاز انواع کولر ها ،تعمیرات تخصصی برد ها،سرویس های دوره ایی کولرهای گازی

شارژ گاز ،تعیمرات تخصصی بردها،سرویس های دوره ایی
ارائه خدمات تامین و نگهداری و سرویس های دوره ایی سازمان ها و ساختمان های بزرگ
خدمات تعمیر و نگهداری کولرهای گازی هومکس نمایندگی عبادیانی در تهران با کد 10825
Call Now Buttonسوال بپرسید